polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest SUPERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Bolesława Krzywoustego 12, 81-035. NIP: 5862316301, REGON: 366913814, KRS: 0000671227, zwaną dalej Spółką.
 2. Celem zbierania danych jest prowadzenie procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej zamówionych przez Klienta produktów. Oznacza to między innymi:
   - przetwarzanie powierzonych danych przez upoważnionych pracowników i współpracowników Spółki w celu realizacji procesu zamówienia;
   - przekazywanie powierzonych danych niezbędnych do realizacji procedury płatności elektronicznej (jeśli taką wybrano) firmie PAYPRO S.A.
   - przekazywanie wskazanych danych niezbędnych do realizacji transportu towarów firmie kurierskiej DHL;
   - przekazywanie danych niezbędnych do fakturowania Klienta zewnętrznej firmie księgowej;
 3. Powierzone i przekazywane dane przetwarzane są wyłącznie w okresie i zakresach niezbędnych do realizacji procesu zamówienia oraz zewnętrznych usług (płatności, transportu, podatkowych) firmom trzecim.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochronych Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Pani/Pana zamówienia.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, innym niż wymienieni w pkt. 2 niniejszego dokumentu. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres conajmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone i zrealizowane ostatnie Pani/Pana zamówienie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Składając zamówienie w Spółce wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - SUPERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Bolesława Krzywoustego 12, 81-035. NIP: 5862316301, REGON: 366913814, KRS: 0000671227.
 2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania lub usuwania.